Tượng cá heo mẫu 6

Đang cập nhật
Liên hệ

Mô tả

Cá heo là loài động vật rất dễ gần và thân thiện. Vì thế cơ sở đá mỹ nghệ chúng tôi đã tao ra tượng cá heo bằng đá với mong muốn mang lại sự hòa bình, hữu nghị và hợp tác lâu dài cho con người.