Tượng sư tử đá đứng banh bằng ngọc onyx .

Đang cập nhật
Liên hệ

Mô tả

Tượng sư tử đá đứng banh, chất liệu đá xanh ngọc onyx. Sư tử thường hay đùa với trái cầu, biểu trưng cho sự thành đạt, mãn nguyện.