Đức mẹ Maria đá cẩm thạch trắng

Đang cập nhật
Liên hệ

Mô tả

Đức mẹ maria trong kinh cựu ước là người gốc do thái và có 1 vị trí rất quan trọng trong niềm tin của người theo đạo thiên chúa. Tác phẩm tạc lại theo tạo hình đức mẹ bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng từ lang da ngu hanh son.