Chuyên mục Uncategorized

Tượng điêu khắc mỹ nghệ Phước Lộc Thọ

Theo truyền thuyết kể lại của người Hoa thì ông Lộc là một ông quan tham nhũng, chuyên ăn của đút lót, ông Thọ thì lại là một ông quan thực dụng chuyên xu nịnh vua để được ban thưởng. Còn riêng ông Phúc là một người liêm chính, ngay …

 Xem 958

Phật thích ca đá cẩm thạch

Tuong da này tạo tác theo nguyên mẫu phật thích ca của đạo phật từ chất liệu đá cẩm thạch, ngoài giá trị là 1 bức tượng điêu khắc đá tuyệt đẹp, còn là 1 bảo vật phong thủy mang tính cầu bình an cho gia đình.

 Xem 2545

Tỳ Hưu đá

 Xem 340

sư tử đá

 Xem 347